Formular privind dreptul de retragere

RETRAGERE DIN CONTRACT cf. OUG 34/2014
Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

Către:

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

Comandate la data primite la data

Numele consumatorului

Adresa consumatorului

Subsemnatul mă angajez să suport costurile de returnare a produselor și a eventualelor sume aferente diminuarii valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

X