Formular privind dreptul de retragere

  RETRAGERE DIN CONTRACT cf. OUG 34/2014
  Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

  Către:

  Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

  Comandate la data primite la data

  Numele consumatorului

  Adresa consumatorului

  Subsemnatul mă angajez să suport costurile de returnare a produselor și a eventualelor sume aferente diminuarii valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

  X